روانشناس کودک

۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۸

متخصص روانشناسیِ کودکِ محلی

آیا با فرزند خود در خانه مشکل دارید؟ آیا مسائل رفتاری آنها برای شما مشکل ساز شده است؟ ممکن است آنها را به جوانیِ یک زوج میانسال بدانید، یا اینکه بعنوان نوجوانی ببینید که برقراری ارتباط و تعامل طولانی مدت با او بسیار دشوار است. کودکان تغییرات متفاوتی را در مراحل مختلف زندگی شان تجربه میکنند. ممکن است اولین باری که فزرندان تان به خود شناسی میرسند، بسیار چالش برانگیز باشد. بعدها به مدرسه میروند؛ جایی که علاوه بر کسب مهارتهای حل مسئله و برقراری تعامل اجتماعی در مقیاس وسیعتری، شروع به کسب اطلاعات بیشتری درمورد جهان نیز میکنند. بعد از آن به دبیرستان و دوران بلوغ میرسند.