مدیریت زمان

۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۴
مدیریت زمان

مدیریت زمان نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارد. استفاده بهینه از زمان می تواند نتایج بسیار موفقیت آمیزی به دنبال داشته باشد. مدیریت زمان برای بسیاری از افراد در مشاغل متفاوت حائز اهمیت است.

مشاورین تحصیلی همیشه گزینه های مناسبی برای برنامه ریزی و مدیریت زمان دارند. ساعت از خواب برخاستن، نحوه مطالعه و ساعت مطالعه درس های تخصصی و عمومی، ساعت استراحت، مدت زمان استراحت و حتی برنامه غذایی از جمله مواردی است که باید در مدیریت زمان در نظر گرفته شود. درباره بهترین ساعت مطالعه نظریه های مختلفی وجود دارد. برخی از دانشمندان معتقدند اولین ساعات صبح برای مطالعه مناسب است.