مشاور تربیتی

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۵
مشاور تربیتی

مشاور تربیتی مشاوری است که می توانیم برای تربیت فرزندان خود از آنها کمک بگیریم.

بسیاری از ما؛ مادران و پدران بی تجربه ای هستیم که در تربیت فرزندان خود دچار مشکلاتی می شویم که با مطالعه کتاب های روانشناسی و مشاوره با مشاوران تربیتی کودک و نوجوان می توانیم به خوبی از پس آنها برآمده و فرزندانی با تربیت خوب و ویژگی هایی شایسته پرورش دهیم.