برنامه ریزی

۱۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۴

برنامه ریزی

همه ما در بهترین سالهای جوانی خود برای کنکور و ورود به دانشگاه برنامه ریزی کرده ایم. دغدغه کنکور دغدغه هر جوان ایرانی است. راه یابی به دانشگاه و پس از آن جذب بازار کار شدن از مهم ترین مشغولیات ذهنی جوانان می باشد. تاریخچه اولین کنکور به سال ۱۳۴۸ برمیگردد.