مشاوره انلاین تحصیلی

۲۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۴

اهمیت مشاوره دراین است که دوراهی, تردید و سوالات ذهنی را بهتر و اسانتر حل میکند, شاید پیش خودتان فکر کنیدبرای چه مشاوره تحصیلی, شغلی ,روحی وخانوادگی؟
در هر مرحله از زندگی ادمها با تردیدها و سوالاتی روبه رو میشوند که به تنهایی نمیتوانند پاسخ درست و منطقی برایشان پیدا کنند.
به طور مثال بعد از چندین سال درس خواندن وقتی نوبت به انتخاب رشته میرسد بین علاقه ,بازار کار و هوش و استعداد انتخاب برایمان سخت میشود.میترسیم اگر از هوش و استعدادمان تبعیت کنیم و رشته ای را انتخاب کنیم که از اینده شغلی و علاقه در ان خبری نباشد!
میترسیم رشته ای را صرفا به دلیل بازار کار انتخاب کنیم وسط راه از بی علاقگی درجا بزنیم و شاید نیمه کاره ازان دست بکشیم!