کتاب کامیابی

کتاب کامیابی همانطور که از نامش پیداست درباره روش های موفقیت و کامیابی در زندگی است. در زمینه موفقیت و کامیابی کتابهای زیادی توسط نویسنده های مطرح انگیزشی و ادبیات موفقیت نوشته شده و به تمام زبان های زنده دنیا ترجمه شده و بارها و بارها تجدید چاپ شده اند.

همه انسان ها آرزو دارند در مسیر درست زندگی قرار داشته و موفق باشند. رندی گیج نویسنده انگیزشی معروف کتابی به نام کتاب کامیابی نگاشته است که در آنها به ویژگی های لازم برای موفقیت می پردازد. کتاب نثر قابل فهمی داشته و مخاطبین از طبقه های مختلف سواد و فرهنگ می توانند با مضمون کتاب ارتباط برقرار کنند.

صرف فعل خواستن

اگر بسیاری از انسان ها نمی توانند موفق باشند به این دلیل نیست که دارای دانش کافی و اطلاعات لازم نیستند بلکه دلیل اصلی این است که این افراد در صرف فعل خواستن مشکل داشته و یا توانایی لازم برای رسیدن به این مهم را ندارند. اولین نکته در این این زمینه پذیرش کامیابی است.

برای موفق بودن باید اول آن را قبول کرده و آن را با همه وجود بپذیریم و این ریسک پذیرترین مسئله موجود می باشد. رندی گیج در جملات کتابش بارها تکرار می کند که افراد می توانند به آنچه شایسته آن هستند برسند. رندی بر خلاف بسیاری از اعتقادات که سرنوشت از قبل رقم خورده و حرفهایی از این قبیل معتقد است انسان به دنیا آمده تا پول زیادی داشته باشد. انسان اگه در مسیر درست قدم بردارد و توانایی های خود را کشف کند قطعا ثروتمند خواهد شد.

در این کتاب افکار و ذهنیات شما به چالش کشیده شده و شما را با تمام باورها و ذهنیت های خودتان روبرو می کند و پس از آن شما را ترغیب می نماید تا ذهنیات و درونیات خود را از اول پایه ریزی کنید چون این اعتقاد است که زندگی و آینده شما را می سازد.

به هر چه که ایمان داشته باشید همان اساس زندگی و آینده شما خواهد شد.

شرایط اقتصادی نابسامان

رندی گیج می گوید با وجود شرایط اقتصادی نابسامان امروزه که شغل های زیادی حذف شده و افراد زیادی بیکار شده اند باید محتاطانه ریسک کرد. کتاب به محتاط بودن در ریسک می پردازد و دیدگاه شجاعانه رندی گیج جالب توجه است.

می توانیم از تمام فرازها و نشیب های اقتصادی استفاده کرده آنها را به فرصت هایی تبدیل کنیم که در آنها امکان بهره برداری از شرایط وجود داشته باشد.

بسیاری از انسان ها در موقعیت های اشتباه به دنبال فرصت و موفقیت هستند. همیشه باید به یاد داشته باشیم که تمام انسان های موفق برای رسیدن به موفقیت متحمل سختی های زیادی شده و تجربه های زیادی کسب کرده اند.

روش مناسب قدم برداشتن

برنامه ریزی صحیح و روش مناسب قدم برداشتن در مسیر موفقیت را آسان تر می نماید. رندی گیج سالهاست که با درونمایه کامیابی و موفقیت ادبیات خود مردم را از توانایی ها و مهارت های نهفته آنها آگاه کرده و با استفاده از تجربه های بی نظیر خود کمک می کند بر عدم اعتماد به نفس خود غلبه کرده و برای زندگی خود تصمیمات مهمی بگیریم.

کتاب کامیابی اثر رندی گیج کتاب های دیگری در همین زمینه می توانند افق جدیدی را در برابر ما آشکار کنند.