کتاب قدرت بی پایان

کتاب قدرت بی پایان یا به عبارت دیگر unlimited power نام کتابی از آنتونی رابینز است که در حوزه ادبیات انگیزشی و موفقیت بسیار پرفروش بوده و به شیوه تعقیب موفقیت در زندگی می پردازد. در ایران کتاب قدرت بی پایان توسط انتشارات زرین، نگارستان کتاب منتشر شده و مترجم این کتاب میترا میر شکار است. مطابق آمار آثار منتشر شده؛ کتاب قدرت نامحدود درفهرست

پرفروش ترین کتاب های ایران قرار گرفته است.

ویژگی متفاوت انسانها

انسان ها ویژگی های متفاوتی دارند. عده ای وضعیت نابسامان زندگی خود را پذیرفته و هیچ تلاشی برای تغییر این وضعیت انجام نمی دهند. آنتونی رابینز مثل بسیاری از نویسندگان ادبیات موفقیت معتقد است باید تغییر را از خودمان شروع کنیم. باورها و اندیشه های خود را تغییر دهیم تا بتوانیم در مسیر موفقیت گام برداریم. افکار و ذهنیات ما روزهای آینده ما را رقم می زنند پس بهتر است به رویاها و آرزوهایمان فکر کنیم و برای رسیدن به آنها تلاش کنیم. انسان ها در مرز توانستن و نتوانستن باید تصمیم بگیرند. باید از نتوانستن عبور کنند و با شناسایی توانایی های خود رویاهای خود را محقق کنند.

توانستن روشنی و نور است اما نتوانستن تاریکی و ابهام است. باید بخواهیم که از تاریکی عبور کرده تا به نور برسیم. آنتونی رابینز در کتاب های خود به روابط انسانی پرداخته است، چطور بعضی از انسان ها می توانند به راحتی با انسان های دیگر ارتباط برقرار کنند، روابط اجتماعی خوبی داشته باشند، دوستان خوب را حفظ کرده و لذت بردن از دوستی و روابط انسانی سالم را بارها و بارها در زندگی تجربه کنند.

برخی دیگر از این مهارت با ارزش زندگی برخوردار نیستند، دوستی ندارند؛ منزوی و گوشه گیر در تنهایی و تاریکی خود لحظه ها را سپری می کنند. در کتاب قدرت نامحدود به روش برنامه ریزی ذهنی اشاره شده است.

چطور ذهنیات خود را کنترل کرده

دانشی که به ما می آموزد چطور ذهنیات خود را کنترل کرده و آن گونه که می خواهیم زندگی کنیم. برنامه ریزی ذهنی به شما یاد می دهد گذشته و شکست های خود را از یاد ببرید به گونه ای که انگار هرگز گذشته ما نبوده است.

می توان با به کار بردن ان.ال.پی در زندگی انسانی آزاد بود ، انسانی که ذهن خود را خودش ، برنامه ریزی می کند ، دیگران و تجربیات گذشته نقشی در این برنامه ریزی ندارند . در کتاب قدرت بی پایان به NLP یا به عبارت دیگر مدیریت عصبی کلام پرداخته شده است.

در طی پژوهش های علمی و دانشگاهی به اثبات رسیده که تمام انسان ها با الگوی فکری تقریبا معینی متولد می شوند که با در نظر گرفتن محیط و شرایط خانوادگی، مقدار ارتباط میان نورون های عصبی قرار گرفته در مغز میانی و شاخص های عملی کردار انسانی قابلیت تغییر داشته و می توان با آموزش و تمرین این مقدار را کم و زیاد کرد.

NLP توضیح می دهد اگر یک بچه از ابتدا به جای روی دو پا راه رفتن روی چهار دست و پای خود راه برود وقتی به سن یک انسان بالغ برسد روی چهار دست و پا راه رفتن را به صورت ناخودآگاه ادامه خواهد داد. این مسئله به ما گوشزد می کند که ذهن ما تا ۶ سالگی از چه میزان انعطاف فکری برخوردار بوده و چطور می توان با برنامه ریزی درست به افکار و ذهنیات جهت داد.

در نهایت می توانیم به این نتیجه برسیم که افکار و آنچه که به آن باور داریم تا چه اندازه در شکل گیری شخصیت ما موثر است. کتاب قدرت بی پایان به تفصیل به تغییر ذهنیات و NLP می پردازد.